#இவள்

#இவள்

எங்கேயோ பறக்க துடிக்கும் என் எண்ணங்கள்.. எதை நோக்கியோ என் பயணங்கள்.. 💔 வாழ்ந்துவிட துடிக்கும் என் மேலே,  எத்தனையோ வாள் வீச்சுக்கள்.. 💔 அருவருக்கும் வகையில் ஆணவங்கள், அதிகாரத்திமிர் நிறைந்த சிரிப்புக்கள்,💔 நெஞ்சை நொருக்கும் கடின சொற்கள், மெல்ல துடிக்கச்செய்யும் செயல்கள்,💔 வாலிபத்தின் முதற் படியிலே, வயோதிபத்தின் அனுபவங்கள்… 💔 வாழும்…

Read More
நீ எனக்குள் வந்தபின்

நீ எனக்குள் வந்தபின்

ஒவ்வொரு நாள் பொழுதும் எனக்கான பரிசுகளை தந்து போக வருகின்றது எதையும் நான் மறுப்பதில்லை மறுப்பதற்கும் வாய்ப்பில்லை உன்னை ஒருநாள் கொடுத்தது எனக்கு அன்றிலிருந்து நாள் பொழுதை மறந்தேன் ஆனாலும் நாள் பொழுது என்னை கவனிக்கத் தவறவில்லை திடிரென ஒருநாள் பொழுது நீ காணாது போனாய் அந்த நாள்…

Read More
☔மழையில் நனைந்த காதல் ஓவியம்

☔மழையில் நனைந்த காதல் ஓவியம்

இந்த ஒரு நெருக்கம் போதும்! மழை வரும்போதெல்லாம் மனதுக்குள் வந்துவிடும் உன் நினைவுகள் ! இது மழையில் நனைந்த காதல் ஓவியம் அல்லவா! ர~ஸ்ரீராம் ரவிக்குமார்

Read MoreCopyright © 2019 - Techtheme.com All rights reserved.