ஏசியால் ஏற்படும் சரும வறட்சியிலிருந்து விடுபடும் வழிகள்

ஏசியால் ஏற்படும் சரும வறட்சியிலிருந்து விடுபடும் வழிகள்

அலுவலகம் செல்லும் பெண்கள் தொடர்ந்து 9 அல்லது 10 மணி நேரம் வரை ஏசிக் காற்றிலே இருப்பதால், சருமத்துடன் சேர்ந்து கூந்தல், உதடுகள் ஆகியவையும் பாதிக்கப்படும். இதனால், சீக்கிரமே வயது முதிர்ந்த தோற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு. அதைத் தடுக்க சரியான வழிமுறைகளைப் பின்பற்றினால், சருமம் அழகு பெறும். ஏசியில்…

Read MoreCopyright © 2019 - Techtheme.com All rights reserved.