கமல்ஹாசன் கவிதைகள்-மனித வணக்கம்

தாயே… என் தாயே! நான் மீட்ட சோலே! அறுத்த கொடியே குடித்த முதல் முலையே என் மனையாளின் மானசீகச் சக்கரவர்த்திசரண் தகப்பா – ஓ – தகப்பா

Read more
Translate »