HIV தொடர்பில் வெளியான மற்றுமொரு அதிர்ச்சி தகவல்

மனிதனின் நிர்ப்பீடனத் தொகுதியை பாதிப்படையச் செய்வதன் ஊடாக நோய்ப் பாதிப்புக்களில் இருந்து குணமடைதலை தடுக்கும் வைரஸ் ஆக HIV காணப்படுகின்றது.

இவ் வைரசுக்கள் மூளையைப் பாதிக்கக்கூடிய டெமென்டியா (Dementia) எனப்படும் மறதி நோய் பாதிப்பை அதிகரிப்பதாக புதிய ஆய்வு ஒன்றின் ஊடாக வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.உடலில் எவ்வித நோய்கள் ஏற்படாத போதிலும் மறைந்திருந்து இவ்வாறு பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனால் சரியான தருணத்தில் டெமென்டியா நோய்க்கு சிகிச்சை அளிக்க முடியாது இருக்கும் எனவும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »