தொந்தரவு தரும் இணையத்தளங்களை நிரந்தரமாக தடை செய்யலாம்

கூகுள் குரோம் ஆனது தனது கடந்த பதிப்பில் இடையூறாக இருக்கும் இணையத்தளங்களை தற்காலிகமாக தடை செய்யும் வசதியினை தந்திருந்தது.

Mute எனப்படும் இவ் வசதியினூடாக மீண்டும் குறித்த இணையத்தளங்ளை பார்வையிடவும் முடியும்.

இவ்வாறிருக்கையில் தற்போது 64வது கூகுள் குரோம் பதிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இப் பதிப்பில் Mute வசதியின் ஊடாக இணையத்தளங்களை நிரந்தரமாக தடை செய்யக்கூடிய வசதியும் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது.

தவிர தானாக செயற்படும் வீடியோக்களையும் நிறுத்த முடியும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »