இடது பக்கம் சரிந்து படுப்பதால் இவ்வளவு அதிசயம் நடக்குமா?

இரவு உணவு சாப்பிட்ட பின்னர் சிறிது நேரம் நடைப்பயிற்சி செய்து விட்டு இடது பக்கம் சரிந்து படுத்தால் உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும் என்று ஆயுர்வேதம் கூறுகிறது.

இடது பக்கம் சரிந்து படுப்பதால் ஏற்படும் நன்மைகள்?

சிறுகுடலில் உற்பத்தியாகும் மலப்பகுதிகள், இலியோசீக்கல் வால்வு வழியாக, வயிற்றின் இடது பக்கம் அமைந்துள்ள இறங்கும் பெருங்குடலில் நகரும். அதனால் மறுநாள் காலையில் மலக்கழிவுகள் எளிதில் வெளியேற உதவுகிறது.

இடப்பக்கம் சரிந்து படுப்பதன் மூலம் உடல் உறுப்புகள் இடது பக்கம் சரியும். இதன் விளைவாக ரத்தக் குழாயில் அழுத்தம் தவிர்க்கப்பட்டு, இதயத்தின் செயல்பாட்டில் தொய்வு ஏற்படாமல், அதனுடைய வேளைப்பளு எளிதாக முடிகிறது.

நிணநீர் சுரப்பிகளில் உள்ள நீரில் புரதம், க்ளுகோஸ், இதர கழிவுகள், குழாய்களில் நடுவே அமைந்துள்ள முடிச்சு போன்ற க்ரந்திகளின் மூலம் சுத்தமாக்கப்பட்டு, இதயத்தின் இடது பக்கம் வந்து சேர்வதை இடது பக்கம் சரிந்து படுப்பதன் மூலம் எளிதாக்குவதால் இதயத்தின் வேலைப்பளு குறைகிறது.

இதயத்தின் இடது கீழ் பக்கம் அமைந்துள்ள வெண்டிரிக்கல் எனும் இடத்தில் இருந்து பெரும் தமனி வழியாக ரத்தத்தில் உள்ள பிராண வாயுவானது, இடதுபக்கம் படுக்கும் போது, புவி ஈர்ப்பு சக்தியினால் எளிதாக எடுத்து செல்லப்படுகிறது. இதனால் இதயம் சுருங்கும் செயல்பாடு சுலபமாகிறது.

நிணநீர் மற்றும் ரத்தம் மண்ணீரலில் எளிதாக நுழைவதால், மண்ணீரல் தனது செயலை சிறப்பாக செய்து முடிக்கிறது. எனவே இடது பக்கம் படுப்பதன் மூலம் தசை சுருக்கத்தின் செயல்பாடுகளும் மேம்படுகிறது.

இடது பக்கம் சரிந்து படுப்பதால், சாப்பிட்ட உணவானது வயிற்றின் இடது பக்கத்தில் தங்கும். இதனால் வயிறு மற்றும் பாங்கிரியாஸ் ஆகியவற்றில் சுரக்கும் அமிலங்கள் உணவினை சீராக செரிமானம் செய்வதற்கு உதவுகிறது.

உணவுப்பகுதியின் நடுவில் சேரும் பித்தநீர் செரிமானத்திற்கும், அமிலங்களை சமன்செய்வதற்கும் பெரிதும் உதவுகிறது. எனவே உணவின் இந்த சீரான செரிமானத்தால், சோர்வு நிலை நீங்கி, உடலின் இயக்கம் சுறுசுறுப்பாகிறது.

இடது பக்கம் சரிந்து படுத்து விட்டு வலது கையால் அழுத்தி படுக்கையை விட்டு எழுந்துக் கொள்ளும் போது, இடுப்பு எலும்பு மற்றும் கழுத்து எலும்புகளில் வலி ஏற்படாமல் இருக்கும்.

இரவு உணவு சாப்பிட்ட பின்னர் சிறிது நேரம் நடைப்பயிற்சி செய்து விட்டு இடது பக்கம் சரிந்து படுத்தால் உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும் என்று ஆயுர்வேதம் கூறுகிறது. இடது பக்கம் சரிந்து படுப்பதால் ஏற்படும் நன்மைகள்? சிறுகுடலில் உற்பத்தியாகும் மலப்பகுதிகள், இலியோசீக்கல் வால்வு வழியாக, வயிற்றின் இடது பக்கம் அமைந்துள்ள இறங்கும் பெருங்குடலில் நகரும். அதனால் மறுநாள் காலையில் மலக்கழிவுகள் எளிதில் வெளியேற உதவுகிறது. இடப்பக்கம் சரிந்து படுப்பதன் மூலம் உடல் உறுப்புகள் இடது பக்கம் சரியும். இதன் விளைவாக ரத்தக் குழாயில் அழுத்தம் தவிர்க்கப்பட்டு, இதயத்தின் செயல்பாட்டில் தொய்வு ஏற்படாமல், அதனுடைய வேளைப்பளு எளிதாக முடிகிறது. நிணநீர் சுரப்பிகளில் உள்ள நீரில் புரதம், க்ளுகோஸ், இதர கழிவுகள், குழாய்களில் நடுவே அமைந்துள்ள முடிச்சு போன்ற க்ரந்திகளின் மூலம் சுத்தமாக்கப்பட்டு, இதயத்தின் இடது பக்கம் வந்து சேர்வதை இடது பக்கம் சரிந்து படுப்பதன் மூலம் எளிதாக்குவதால் இதயத்தின் வேலைப்பளு குறைகிறது. இதயத்தின் இடது கீழ் பக்கம் அமைந்துள்ள வெண்டிரிக்கல் எனும் இடத்தில் இருந்து பெரும் தமனி வழியாக ரத்தத்தில் உள்ள பிராண வாயுவானது, இடதுபக்கம் படுக்கும் போது, புவி ஈர்ப்பு சக்தியினால் எளிதாக எடுத்து செல்லப்படுகிறது. இதனால் இதயம் சுருங்கும் செயல்பாடு சுலபமாகிறது. நிணநீர் மற்றும் ரத்தம் மண்ணீரலில் எளிதாக நுழைவதால், மண்ணீரல் தனது செயலை சிறப்பாக செய்து முடிக்கிறது. எனவே இடது பக்கம் படுப்பதன் மூலம் தசை சுருக்கத்தின் செயல்பாடுகளும் மேம்படுகிறது. இடது பக்கம் சரிந்து படுப்பதால், சாப்பிட்ட உணவானது வயிற்றின் இடது பக்கத்தில் தங்கும். இதனால் வயிறு மற்றும் பாங்கிரியாஸ் ஆகியவற்றில் சுரக்கும் அமிலங்கள் உணவினை சீராக செரிமானம் செய்வதற்கு உதவுகிறது. உணவுப்பகுதியின் நடுவில் சேரும் பித்தநீர் செரிமானத்திற்கும், அமிலங்களை சமன்செய்வதற்கும் பெரிதும் உதவுகிறது. எனவே உணவின் இந்த சீரான செரிமானத்தால், சோர்வு நிலை நீங்கி, உடலின் இயக்கம் சுறுசுறுப்பாகிறது. இடது பக்கம் சரிந்து படுத்து விட்டு வலது கையால் அழுத்தி படுக்கையை விட்டு எழுந்துக் கொள்ளும் போது, இடுப்பு எலும்பு மற்றும் கழுத்து எலும்புகளில் வலி ஏற்படாமல் இருக்கும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »