15 வருடங்களின் மீண்டும் வானில் ஏற்படும் மாற்றம்! இலங்கையர்களுக்கு பார்க்க சந்தர்ப்பம்

இன்று மற்றும் நாளை மிக தெளிவாக செவ்வாய்க் கிரகத்தை பார்க்க முடியும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தினால் இந்த அறிவிப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த 15 வருடங்களின் ஆண்டுகளின் பின்னர் செவ்வாய்க்கிரகம், அண்டவெளி சுற்றுப்பாதையில் பூமியை நெருங்கியுள்ளது.

இந்த நிகழ்வு மிகவும் அபூர்வமான விடயம் என கூறப்பட்டுள்ளது.

இன்று மற்றும் நாளை சூரியன் அஸ்தமனமாகும் நேரத்தில், இந்த நிகழ்வு ஏற்படும்.

அதற்கமைய கிழக்கு வானில் இந்த செவ்வாய் கிரகத்தை காண முடியும். அத்துடன் அதிகாலை வேளையில் மேற்கு வானில் கிரகத்தை காண முடியும் என கூறப்பட்டுள்ளது.

இன்று மற்றும் நாளை நாளை செவ்வாய் கிரகத்தை மிகத் தெளிவாக காண முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »