முதல் முறையாக குடும்பம் ஒன்று வாழ்வதற்காக ஒரே நாளில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட 3டி வீடு!

உலகின் முதல் முறையாக 3டி வீடு ஒன்று வாழ்வதற்காக நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரான்ஸில் வாழும் குடும்பத்திற்கு இந்த சந்தர்ப்பம் ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

எதிர்வரும் காலங்களில் பாரிய கட்டட திட்டங்களை விரைவாக நிர்மாணிக்க இந்த நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்படவுள்ளது.

4 படுக்கறைகளை கொண்ட இந்த 3டி வீடு பயன்படுத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

இந்த வீட்டினை நிர்மாணிப்பதற்கு 54 மணித்தியாளங்கள் மாத்திரமே செலவிடப்படுகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »