அன்பு தோழியே

அன்பு தோழியே காரணங்கள்

ஏதும் இது காதலும் இல்லை

காலங்கள் கடத்தபோதும்
இது கலைத்து போகவில்லை
அன்பையும் சரி கோவத்தையும் சரி
அதிகமாக காட்ட தெரிந்தவள் நீ
தளர்த்துடும் என்னையும்
தாங்கிடும் தாய் இவள்.

இதயத்தை பகிர்ந்து கொள்ளவும்
இன்னல்களை பகிர்ந்து கொள்ளவும்
இருப்பவள் நீ
பெண்ணியத்தை முதல் முதல்
கற்று கொடுத்தவள் நீ
துவட்டுடும் நேரம் எல்லாம்
துணையாவாள்

மௌனத்தின் உணர்வுகளை
புரிந்து கொள்ளும் ஒரு
அற்புத பெண்ணவள்
என்னையும் செதுக்கிடும்
மென்உளியவள்
துணை ஏதும் தேவையில்லை
துணையாக நீ இருக்க
பயணம் முடியும்  வரை என் வாழ்க்கை அச்சனியாய்  நீ வேண்டும்…………….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »