பேஸ்புக்கில் “Search” பட்டனில் தேடிய நண்பர்களை, நீக்குவது எவ்வாறு?

 இன்று பேஸ்புக்  கணக்கினை பயன்படுத்தாதவர்களைக் காண்பதே அரிது. பெரும்பாலும்  அனைவரிடமும் பேஸ்புக் கணக்குகள் இருக்கின்றன. அந்த வகையில்  சிலர் எப்போதும் பயன்படுத்தவில்லை என்றாலும்…

70 நாட்களுக்கு Unlimited Calls; வோடபோனின் ₹299 திட்டத்தில்…!

70 நாட்களுக்கு வரம்பற்ற அழைப்புகள் மேற்கொள்ளும் வகையில் ₹299-க்கு அதிரடி திட்டத்தை அறிமுகம் செய்துள்ளது வோடபோன்! 70 நாட்களுக்கு வரம்பற்ற அழைப்புகள்…