போலி அந்தரங்க வீடியோக்களை உருவாக்கும் DeepFake தொழில்நுட்பம் ஓர் பார்வை

Hard Disk பகுத்தல்(Partitioning) பெரிய வித்தை அல்ல.

உங்களின் கணினியில் உள்ள தேவையில்லாத வன் தட்டுப் பகுதிகளை எவ்வாறு அழித்து; ஒரே பகுதியாக பகுப்பது என்பதை இங்கே பார்ப்போம்.  இவ்வாறு…

ஆப் ஸ்டோரில் அதிகம் டவுன்லோடு செய்யப்பட்ட செயலி – தொடர்ந்து முதலிடம் பிடிக்கும் டிக்டாக்

வீடியோ பகிர்ந்து கொள்ளும் டிக்டாக் செயலி ஆப்பிள் ஆப் ஸ்டோரில் அதிகம் டவுன்லோடு செய்யப்பட்ட செயலிகளில் முதலிடம் பிடித்து இருக்கிறது. 2019…