முரட்டு சிங்கிளா நீங்கள்?… பயன்பாட்டிற்கு வந்தது Facebook Dating!

Facebook நிறுவனத்தின் ப்ரத்தியேக டேட்டிங் அம்சமான Facebook Dating தற்போது சிங்கப்பூரில் பயன்பான்டிற்கு வந்துள்ளது! டேட்டிங்க் எனப்படும் குறைகால காதலர்களை தேடும்…

காய்ச்சல் சாதாரணம் அல்ல…

காய்ச்சல்களின் அறிகுறி பார்ப்பதற்கு ஒரே மாதிரியாகத்தான் தோன்றும். ஆனால், அவற்றில் பலவிதம் உண்டு. மலேரியா, டைப்பாய்டு, காசநோய், நுரையீரல் சளி, சிறுநீரில்…