அன்பு தோழியே

அன்பு தோழியே காரணங்கள் ஏதும் இது காதலும் இல்லை காலங்கள் கடத்தபோதும் இது கலைத்து போகவில்லை அன்பையும் சரி கோவத்தையும் சரி அதிகமாக காட்ட தெரிந்தவள் நீ

Read more

அம்மா…

அழகான, உணர்வான ஒற்றை சொல் அம்மா… அம்மா …. பிறந்தவுடன் சொன்னதும்.. உயிரை வலியோடு முடிக்கும் போது சொல்வதும், அம்மா…. அம்மா….. அழகான, உணர்வான ஒற்றை சொல்

Read more

முதல் கனவே

தனியே அழுது தனியே விழுந்து தனி அறைக்குள் கதறி அழவும் முடியாமல் சோகங்களை மனதுக்குள் அடக்கி மௌனமாய் கண்ணீர் வடிக்கும் எம் போன்ற பெண்களின் வலி நீங்கள்

Read more

நண்பன்

நான் அழும்போது என் சோகத்தை மறைக்க சிரிக்க வைப்பான்….. நான் சிரிக்கும் போது அவன் அழுவான் என் இன்பத்தைக் கண்டு… என் தோழ்மீது கைபோடுவான் என் தோல்விகளை

Read more

பஞ்சுமிட்டாய்க்காரன்

கடலலை ஆரவாரித்தது போல தெருவில் சிறார்களின் சப்தம் வெளியே பஞ்சுமிட்டாய்க்காரனைச் சுற்றி வேடிக்கைப் பார்ப்பது போக மிட்டாய் வாங்க போட்டிப் போட்டு கையை நீட்டுவது ஒருபுறமாக அவன்

Read more

வாழ்க்கை

வாழ்க்கை படம் படித்துவிட்டேன், வாழ்வை நானும் அறிந்துவிட்டேன், அன்பு பாசம் காதல் என்று வேஷம் போட்டு வாழும் வாழ்க்கை , நல்லவனாய் வாழ்ந்துவிட்டால் நன்மை இல்லை இந்நாளில்

Read more
Translate »