அம்மா… நான் எங்கே இருக்கிறேன் என்று தெரியவில்லை.

அம்மா… நான் எங்கே இருக்கிறேன் என்று தெரியவில்லை. என்னைச் சுற்றி ஏதோ தண்ணீர் நிரம்பியிருக்கிறது. எப்போதும் மிதந்து கொண்டே இருக்கிறேன். கண்களைத் திறக்க முடியவில்லை. ஆனால் திறந்து

Read more

பெண்ணே!! கழிப்பறையில் கவனம்…!

#பெண்ணே!! கழிப்பறையில் கவனம்…! குளியறையில் கவனம்…! #படுக்கையறையில் கவனம்…! பள்ளியறையில் கவனம்…! #அலுவலகறையில் கவனம்…! கோவில் கருவறையில் கவனம்…! #பேருந்து__பயணத்தில் கவனம்…! இரயில் பயணத்தில் கவனம்…! பாலூட்டும்

Read more

அவள் கொஞ்சம் கறுப்பு

நான் குயிலின் குரலை ரசிப்பதில்லை அதன் உருவத்தை ரசிக்கிறேன் நான் வானவில்லை ரசிப்பதில்லை கார் மேகத்தை ரசிக்கிறேன் அவள் கொஞ்சம் கறுப்பு எனக்கு ரோஜாக்களெல்லாம் கறுப்பாக மாறிவிட

Read more
Translate »