தெற்காசியாவின் ஆச்சரியம் எனப்படும் தாமரை கோபுரத்தின் அழகிய புகைப்படங்கள்..!

தெற்காசியாவின் மிக உயரமான கோபுரமாக தாமரை கோபுரம் கருதப்படுகின்றது. இதன் அழகிய புகைப்படங்கள் சில இணையத்தில் வெளியாகியுள்ளது. இந்த கோபுரம், கொழும்பில் நிர்மாணிக்கப்படுகின்றது. இந்த கோபுரம் 356 மீற்றர்

Read more
Translate »