#விதவை

சிவந்த குங்குமத்தை எடுத்து அவளின் நெற்றியில் வைத்துவிட்டு அவளை மனைவியாக்கிவிட்டு மாலையும்,கழுத்தில் தாலியுடன் புது மணப்பெண் தேவதையாக அலங்கரித்து உன் வீட்டில் மனைவியாக விளக்கேற்ற வந்த தேவதை

Read more
Translate »