தவறு இழைத்துவிட்டோம், இனிமேல் இப்படி நடக்காமல் பார்த்துக் கொள்கிறோம் – ட்விட்டர் அறிவிப்பு

தவறு இழைத்துவிட்டோம், இனிமேல் இப்படி நடக்காமல் பார்த்துக் கொள்கிறோம் – ட்விட்டர் அறிவிப்பு
ட்விட்டர் பயன்படுத்திய விவரங்களில் பயனரின் தேசிய குறியீடு, அவர்களது பயன்பாட்டு விவரங்கள் மற்றும் அவர்கள் பயன்படுத்தும் சாதனங்களின் விவரங்கள் உள்ளிட்டவை இடம்பெற்றிருக்கிறது.
“நீங்கள் எங்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்தீர்கள், நாங்கள் இங்கு தோற்றுவிட்டோம்,” என ட்விட்டர் தனது வலைத்தளத்தில் பதிவிட்டிருக்கிறது. மேலும் இது போன்ற தவறு மீண்டும் நடைபெறாமல் பார்த்துக் கொள்வதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுப்பதாக ட்விட்டர் தெரிவித்துள்ளது.
ட்விட்டர் நிறுவனம் பயனர் விவரங்களை விளம்பர நிறுவனங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டோ அல்லது பயனர்களிடம் இருந்து அனுமதியின்றி சேகரித்த விவரங்களுக்கு ஏற்ப பயனர்களுக்கு விளம்பரங்களை தளத்தில் பதிவிட்டிருக்கலாம் என அந்நிறுவனம் தெரிவித்திருக்கிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Copyright © 2019 - Techtheme.com All rights reserved.